Regulamin

Średnia ocena:Nikt jeszcze nie ocenił- bądź pierwszy!
Średnie oceny (z 0 ocen)
Cena/JakośćNikt jeszcze nie ocenił- bądź pierwszy!
Ogólne wrażenieNikt jeszcze nie ocenił- bądź pierwszy!
ObsługaNikt jeszcze nie ocenił- bądź pierwszy!
Średnia ocena:Nikt jeszcze nie ocenił- bądź pierwszy!

Regulamin Serwisu SportCity.com.pl
(zwanego dalej „Regulaminem”)

Postanowienia ogólne
1. Serwis SportCity.com.pl (zwany dalej „Serwisem”) przeznaczony jest do prezentowania informacji oraz materiałów o klubach sportowych, miejscach, w których można uprawiać sport i innych tym podobnych obiektach (zwanych dalej „klubami”) jak również
do wyrażania opinii i komentarzy anonimowych osób zarejestrowanych w Serwisie.

2. Serwis umożliwia wszystkim użytkownikom Serwisu:
a) czytanie materiałów zamieszczonych w Serwisie,
b) przeglądanie i wyszukiwanie klubów w oparciu o m.in. następujące kryteria: lokalizacja, dyscyplina sportu, nazwa klubu,
c) dodawanie opini na temat klubów

3. Zakazane jest zarówno komercyjne jak i niekormercyjne wykorzystywanie, bez zgody Redakcji, informacji, materiałów, opinii i komentarzy zamieszczonych w Serwisie.
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników Serwisu na jego stronach przekazów reklamowych, z zastrzeżeniem prawa klubów do zamieszczania informacji i wpisów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Użytkownik serwisu może:
a) dokonać oceny wybranego klubu również poprzez zamieszczenie krótkiego tekstu i przyznanie oceny w skali 1-5 wyrażonej gwiazdkami,
b) zaproponować zamieszczenie w Serwisie informacji w wersji podstawowej o klubie, o którym informacje nie zostały już wcześniej umieszczone w Serwisie,
c) zaprenumerować bezpłatny newsletter,

5. Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości od Serwisu w tym wiadomości o charakterze reklamowym. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ww. korzystając z hiperłącza umieszczonego w stopce wszystkich wiadomości przekazywanych przez Redakcję Serwisu.

6. Użytkownik dodając opinię w Serwisie wyraża jednocześnie zgodę na ich korektę
stylistyczną i gramatyczną, a także na jej publikację w formie skróconej.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia konta i danych podanych w procesie rejestacji w serwisie.
Żądanie usunięcia konta należy zgłaszać na adres kontakt@SportCity.com.pl.
Konto zostanie usunięte przez Redakcję serwisu w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania żądania.
Usunięcie konta Użytkownika nie jest jednoznaczne z usunięciem opinii przez niego napisanych i nie oznacza automatycznego usunięcia tychże.

8. Publikowane oceny i komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu za które Redakcja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności.

9. Każdy użytkownik Serwisu automatycznie przy rejestracji w Serwisie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu jak również później wprowadzonych do niego zmian.
W szczególności każda osoba otwierająca konto zobowiązuje się do używania go zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Regulaminu.

10. Zabrania się posługiwania się w treści informacji, materiałów, komentarzy, ocen etc. umieszczanych w Serwisie treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe, oraz umieszczania linków do innych stron.

11. Żadnemu użytkownikowi Serwisu nie przysługuje uprawnienie do:
a) wykorzystywania lub posługiwania się logo, znakami towarowymi oraz innymi oznaczeniami zamieszczanymi w Serwisie przez Kluby lub Redakcję,
b) dokonywania wpisów klubów w katalogach już istniejących;
c) zamieszczania opinii, do których nie posiada praw autorskich

Zamieszczenie podstawowych informacji o lokalu
12. Zamieszczenie w Serwisie podstawowych informacji o lokalu jest bezpłatne. Propozycje dokonania wpisu może zgłosić zarówno właściciel klubu jak i każda inna osoba. Wpis ten obejmuje następujące informacje:
a) nazwę klubu;
b) dane kontaktowe (adres i telefon do klubu);
c) dyscypliny sportu, które można uprawiać w klubie (do 5 różnych dyscyplin);
d) opis klubu (do 150 znaków).

Zamieszczenie informacji o klubie w wersji rozszerzonej
13. Dokonywanie wpisów klubów w katalogach w wersji Premium realizowane jest w ramach Umowy z Restauratorem (dalej „Umowa”) i jest odpłatne. Wpis ten obejmuje następujące informacje:
a) nazwę klubu;
b) dane kontaktowe (adres i telefon do klubu)
c) kontakt mailowy i adres strony internetowe
d) dyscypliny sportu, które można uprawiać w klubie (do 5 różnych dyscyplin);
e) opis klubu (do 1000 znaków)
f) do 8 zdjęć klubu
g) mapę z zaznaczonym miejscem, w którym znajduje się lokal
h) możliwość zorganizowania do 3 konkursów na łamach portalu w czasie trwania abonamentu

14. Kluby zobowiązuje się do używania Serwisu zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Regulaminu.
Zabrania się umieszczania treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe, oraz linki do stron o zakazanej tematyce.

16. Kluby ma wyłączne prawa do logo, oraz innych znaków towarowych do lokalu zamieszczonych w serwisie z zastrzeżeniem postanowień Umowy.

17. Klub nie może żądać zmian lub usunięcia ocen, komentarzy, bądź opinii wyrażonych przez użytkowników serwisu ani usunięcia klubu z serwisu zawierającego podstawowe informacje o lokalu.

Postanowienia końcowe
18. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieprawdziwe informacje, dane, materiały i inne treści zamieszczone zarówno przez Klub, jak i użytkowników.
Jednocześnie Redakcja podejmować będzie kroki zmierzające do niezamieszczania/usuwania błędnych czy nieprawdziwych informacji o lokalach.

19. Redakcja zastrzega sobie prawo do:
a) okresowego wyłączania serwisu z powodu awarii lub problemów technicznych,
b) dodawania recenzji własnych i materiałów redakcyjnych;
c) usunięcia konta Klubu, w przypadku stwierdzenia, iż podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są fałszywe
d) usunięcia konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia, iż podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są fałszywe,
e) usunięcia recenzji i/lub konta Użytkownika, w przypadku w naruszenia regulaminu lub w razie gdy jego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu
f) zmiany lub korekty wpisów klubów w katalogach,
g) redagowania, skracania, zatwierdzania i usuwania ocen, komentarzy oraz opinii wyrażanych przez Użytkowników, zatwierdzania ocen, komentarzy i opinii,
h) blokowania i trwałego usuwania kont Użytkowników w przypadku naruszania postanowień Regulaminu,
i) niepublikowania opinii zawierających zarzuty dotyczące nieuczciwości lub naruszenia zasad higieny przez Restauratorów.

20. Użytkownicy poprzez umieszczenie swoich komentarzy i ocen na stronach Serwisu wyrażają nieodpłatnie zgodę na tłumaczenie na języki obce, utrwalanie, zwielokrotnianie (jakąkolwiek techniką, a tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową), publikowanie, rozpowszechnianie, etc. przez Redakcję lub osobę trzecią, z którą Redakcja zawrze umowę w tym zakresie, tych treści (w części lub w całości) w jakiejkolwiek formie, a w szczególności w formie wydawnictw książkowych, multimedialnych, elektronicznych, gazetek, ulotek etc. Użytkownicy dodatkowo wyrażają zgodę na dokonywanie przez Redakcję lub ww. osobę trzecią skrótów komentarzy i ocen. Redakcja ma prawo do udzielenia odpłatnej lub nieodpłatnej sublicencji osobie trzeciej, bez obowiązku uiszczenia użytkownikom Serwisu jakichkolwiek należności.

21. W razie likwidacji Serwisu wszystkie oceny, komentarze i opinie Użytkowników będą trwale usunięte z serwerów bez uprzedniego powiadamiania.

22. Regulamin będzie udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem: http://sportcity.com.pl/regulamin. 2Sides zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu poprzez opublikowanie go pod powyższym adresem.

23. Użytkownikowi przysługuje prawo do zamknięcia konta w serwisie w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian Regulaminu.

24. Wszelkie pytania dotyczące serwisu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu użytkownicy mogą kierować na adres e-mailowy: kontakt@SportCity.com.pl.

25. Serwis SportCity.com.pl udostępniany jest przez firmę 2Sides z siedzibą w Warszawie przy pl. Roentgean 16 (dalej „2Sides”).

26. Funkcję Redakcji Serwisu pełni 2Sides lub jego następca prawny.